ewolucja Darwin i Jego dzielo

   wprowadzenie
   blog
   artykuły
   kreacjonizm
   e-WWWolucja
   forum
   literatura
   ludzie
   słowniczek
   varia
   mapa serwisu
   English info

szukaj w serwisie

EWOLUCJA
popularyzacja ewolucjonizmu

Strona poświęcona jest krytycznemu omówieniu zarzutów przeciwko teorii ewolucji biologicznej, a także przeciw geologii i kosmologii przez głosicieli "kreacjonizmu naukowego" .
Prezentacja skupia się na problematyce z punktu widzenia nauk przyrodniczych, historii konfliktu i niektórych jego aspektów socjologicznych.
Nie zajmujemy się natomiast obszerniej kwestiami światopoglądowymi i filozoficznymi, odnotowując jedynie zakres możliwych stanowisk.
Sugerujemy bibliografię internetową i papierową.

Uważamy, że inwazja "kreacjonizmu naukowego" jest szkodliwa i dezinformuje społeczeństwo co do faktycznego stanu poglądów naukowych.
Naszym celem jest przyjrzenie się najczęstszym argumentom i chwytom propagandowym stosowanym przez kreacjonistów, sprostowanie szerzonych przez nich dezinformacji oraz  dostarczenie oręża nauczycielom i innym osobom mającym do czynienia z kreacjonistami.

W naszej witrynie opowiadamy się po stronie naturalizmu epistemologicznego jako fundamentalnego założenia metodologicznego nauk przyrodniczych. Nie znaczy to, że opowiadamy się za koniecznością przyjęcia naturalizmu czy materializmu światopoglądowego i odrzuceniem innych poglądów filozoficznych bądź religijnych.
Zainteresowanych polemikami w sprawie ateizmu, agnostycyzmu, apologetyki religijnej itp. odsyłamy do innych, bardziej stosownych miejsc w Sieci.© Wszelkie przedruki z niniejszej strony (z wyjątkiem krótkich cytatów) wymagają zgody autorów.


polityczne ataki
kreacjonisci kontra naukowcy

Darwinizm
luźna koncepcja starszego pana


Forum paleo
paleontologia


autorzy:      Katarzyna Adamala       Karol Sabath