O nas 

 

Rozwój to nieodzowny element, całego otaczającego nas świata, począwszy od zjawisk przyrodniczych, przez osiągnięcia cywilizacyjne, aż po doskonalenie samych siebie. Towarzyszy on ludzkości od dawna i jest powodem, dla którego gatunek ludzki opanował świat. To właśnie ewolucja i rozwój stały się inspiracją dla stworzenia niniejszego portalu. Jednak my postanowiliśmy potraktować rozwój jako pojęcie odnoszące się do różnych obszarów działalności biznesowej i okołobiznesowej. Chcemy przyjrzeć się procesom ewolucyjnym jakie zachodzą w obrębie różnych branż, bo żadna z branż w biznesie nie może stać w miejscu, bo byłby to początek jej końca. 

 

Mówiąc o rozwoju będziemy przyglądać się różnym strategiom jakie przyjmują firmy dążąc do rozwijania się czy to na nowe obszary rynku czy to podnosząc jakość swoich produktów. 

  

Przyjrzymy się również czynnikom decydującym o rozwoju danej branży i o rozwoju przedsiębiorstw działających w tej branży. Będziemy śledzić najlepiej i najszybciej rozwijające się branże, szczególnym zainteresowaniem obdarzamy przede wszystkim branże: mediów, mody, turystyki oraz kosmetyki – są to bowiem bardzo odległe od siebie dziedziny, które mogą przyjmować różne kierunki rozwoju. 

 

 

 

 

 

Rozwój mody

Ewolucja czy rewolucja? O rozwoju mody słów kilka


Moda jest jedną z tych branż, w których rozwój widoczny jest dosłownie gołym okiem. To jak zmieniała się ona na przestrzeni wieków możemy obserwować na obrazach dawnych mistrzów, dawnych fotografiach oraz współczesnych pokazach mody. Pytanie, które pojawia się w rozmyślaniach nad rozwojem mody, to pytanie, czy jest to rozwój ewolucyjny czy rewolucyjny. Czy zmiany zachodzą powoli, pod wpływem różnych czynników, czy może pojawia się innowacyjna myśl, która doprowadza do przewrotu w modzie?

 

 

Rozwój turystyki

Świat, który stanął otworem


Obecnie branża turystyczna to jedna z lepiej rozwijających się branż, wiąże się to przede wszystkim ze zmianami jakie nastąpiły w obrębie sposobów podróżowania i postaw społecznych. Oto czynniki rozwoju, które miały i mają wpływ na kształt turystyki.

 

 

Rozwój mediów

Gdy świat stał się globalną wioską


Globalna Wioska to termin ukuty przez Marshalla McLuhana jeszcze w latach 60. Oznacza on świat, w którym elektroniczne media masowe niwelują barierę czasu i przestrzeni tworząc społeczność, która choć obszarem obejmuje cały świat, zorganizowane jest na wzór struktury plemiennej. McLuhan doszedł do wniosku, że tak będzie wyglądał świat dziesięciolecia przed wynalezieniem internetu, dostrzegł on bowiem tendencje, które wprowadził telewizor. 

 

Rozwój medycyny estetycznej

Rozwój medycyny estetycznej


Medycyna estetyczna jest w Polsce stosunkowo młodą branżą, a przynajmniej od niedawna funkcjonuje w świadomości społecznej jako usługa dostępna dla mas. Jeszcze do początków XXI wieku medycyna i dermatologia estetyczna kojarzone były z kosztownymi zabiegami przeznaczonymi dla najbogatszych pacjentów. To przeświadczenie uległo znacznym zmianą, co w dużej mierze związane jest z wyższymi zarobkami Polaków oraz niższymi kosztami zabiegów.